ماساژ بافت عمیق جریان لنفاوی و گردش خون را تشویق می‌کند که به سم زدایی و کاهش وزن نیز کمک می‌کند. همراه با یک رژیم ورزشی خوب و رژیم غذایی با غذاهای کامل، ماساژ می‌تواند به کاهش چربی و وزن اضافی در بدن شما کمک کند.