یک استایلیست و آرایشگر عالی همواره این موارد را رعایت می‌کند:

به مشتریان خود گوش می دهد.

سازش‌پذیر است.

نقدها را قبول می‌کند.