بسیاری از آرایشگران بازنشسته به شغل فروش، خرده فروشی، بازاریابی و تدریس می‌پردازند. این مشاغل به آنها انعطاف پذیری بیشتری می‌دهد. مهارت‌های آنها نیز بدون نیاز به کسب دانش بیشتر به راحتی قابل انتقال است.