مسلماً دوش گرفتن قبل از ماساژ همیشه ایده خوبی است. شما باید قبل از ماساژ، عرق یا سایر آلاینده‌های محیطی را بشویید زیرا نمی‌خواهید همه اینها به پوست شما مالیده شود.