یکی از ساده ترین اما موثرترین نکات این است که به دنبال افرادی با موهای زیبا با مدل موهای مشابه خود بگردید و از آنها مشخصات آرایشگرشان را بپرسید (به یاد داشته باشید که نام آرایشگر را بپرسید، نه فقط آرایشگاه را).