بهترین زمان روز برای ماساژ بعد از ظهر است، حدود ساعت چهار.

اگر بیمار هستید، تب، لخته خون، مشکلات کلیوی یا کبدی، التهاب یا سرطان دارید، نباید ماساژ دهید.

صبح ها هم خوب است ماساژ بگیرید.