آیا می توانید روی ناخن های دیپ‌دار لاک بزنید؟ بله، می‌توانید از نظر فنی روی ناخن‌ها را لاک بزنید، زیرا پودر دیپ قبل از خروج از سالن با یک لایه رویی نهایی مهر و موم می‌شود.