به جای نوشیدن یک فنجان قهوه، آن را  با آب جایگزین کنید. خیلی مهم است که بعد از ماساژ آب زیادی بنوشید. وقتی ماهیچه های سفت را ماساژ می‌دهید، شل می‌شوند و سموم ترشح می‌کنند، بنابراین نوشیدن آب به دفع همه اینها از بدن شما کمک می‌کند.