به عنوان یک آرایشگر مستقل، وظیفه شما ارائه خدمات آرایشی سیار برای مشتری است.

آرایشگران مستقل اغلب با مشاغل غیر سالنی مانند عکاسان، نمایش های تلویزیونی یا شرکت‌های تولید فیلم کار می‌کنند