آرامش عضلانی را تقویت می کند. هدف از ماساژ درمانی هدف قرار دادن منبع درد بدن از طریق از بین بردن عضلات منقبض، افزایش انعطاف پذیری و ایجاد آرامش برای عضلات آسیب دیده و همچنین بدن به طور کلی است.