یک ماساژ «خوب» ماساژی است که عضلات سفت یا درهم را شل می‌کند و نواحی دردناک و سفت بدن را تسکین می‌دهد.