6 نشانه که بدن شما نیاز به ماساژ دارد:

وقتی استرس دارید

دچار سردرد می‌شوید

بیشتر روز بی تحرک هستید.

وضعیت بدنی ضعیفی دارید .

درد دارید یا تحرک کمی دارید.

مشکل خواب دارید .