آمبره ناخن یک نوع طراحی ناخن که رنگها به صورت لایه‌ای از روشن به تیره یا برعکس روی ناخن طراحی می‌شوند. شبیه به گرادیان یا تغییر رنگ یکپارچه و ترکیبی.