به‌طور کلی هر 1 تا 3 هفته ، به‌ویژه اگر فشار یا کشش خاص در هر قسمتی از بدن دارید