آیا می‌توانید بدون مدرک آرایشگر باشید؟

با توجه به خدمات ملی مشاغل، هیچ الزامات مشخصی برای آرایشگر شدن وجود ندارد. در برخی موارد شما می توانید به سادگی در حین کار آرایشگری را یاد بگیرید، شاید در یک سالن محلی به عنوان دستیار عمومی شروع کنید

2022-07-09T10:23:02+04:3018 تیر 1401|Categories: |بدون ديدگاه
Go to Top