میکاپ و خودآرایی

خدمات آرایشی سالن زیبایی متین

میکاپ و گریم

خودآرایی

عروس

آرایش و زیبایی

اهمیت آرایش چیست؟

آرایش عمدتا برای تغییر یا تقویت ظاهر ما ، احساس اعتماد به نفس بیشتر و همچنین پنهان کردن نقص ها استفاده می شود. میکاپ را می توان یک وسیله آرایشی نامید که برای زیبا سازی یا افزودن رنگ به صورت استفاده می شود.

در واقع می توان گفت آرایش نوعی هنر است؛درست مانند نقاشی یک هنرمند ، که در آن، چهره ما همان بوم نقاش است.

آرایش همه چیز را در مورد شخصیت مان ، حتی روحیه ما بیان می کند.  طوریکه آرایش و خودآرایی برای هر کداممان می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. مثلاً راهی برای به  آرامش رسیدن  یا  روشی برای نمایش خلاقیت  خود. بعضی نیز صرفاً عاشق آرایش هستیم و از سر شوق و علاقه این کار را انجام می دهیم.

برگزاری کلاسهای آموزشی

خودآرایی و میکاپ

جدیدترین دوره ها