پیرسینگ

خدمات پیرسینگ در سالن زیبایی متین

 

پیرسینگ

پیرسینگ

 انواع پیرسینگ گوش، بینی، گردن،ناف

پیرسینگ یا آژین‌کاری شامل سوراخ کردن یا بریدن قسمتی از اعضای بدن است که برای نصب جواهرات یا انداختن حلقه و آویز ایجاد می‌شود. پیرسینگ برای قسمت‌های مختلف بدن از جمله گوش، بینی ، ناف و …  انجام می‌شود.

برگزاری کلاسهای آموزشی

پیرسینگ

جدیدترین دوره ها