توضیحات

حضور هنرمندان در سالن زیبایی متین، در کنار خانم لیلا پاک