48 ایده برای آرایش و زیبایی چشمان شما

از این مدل‌ها می‌توانید ایده بگیرید و برای آرایش روز یا شب استفاده کنید.

اگر از طرحی خوشتان آمده اما نمیتوانید به همان زیبایی آرایش کنید و نیاز به آموزش یا راهنمایی بیشتر دارید، می‌توانید در کلاس‌های آموزشی ثبت‌نام کنید و در کوتاه‌ترین زمان، بهترین سبک‌های آرایشی را یاد بگیرید.

آرایش چشم-1
آرایش چشم-2
آرایش چشم-4
آرایش چشم-8
آرایش چشم-11
آرایش چشم-12
آرایش چشم-15
آرایش چشم-17
آرایش چشم-15
آرایش چشم-17
آرایش چشم-15
آرایش چشم-19
آرایش چشم-20
آرایش چشم-21
آرایش چشم-22
آرایش چشم-22
آرایش چشم-25
آرایش چشم-26
آرایش چشم-28
آرایش چشم-30
آرایش چشم-31
آرایش چشم -مدل 32

عکسهای بیشتر اضافه خواهند شد.

کدام مدل را بیشتر می پسندید؟ برایمان بنویسید