لب

خدمات زیباسازی لب در سالن زیبایی متین

 

فیبروز رژ و خط لب

آرایش و زیبایی لب

میکروبلیدینگ، فیبروز رژ و خط لب

در میکروبلیدینگ لب بوسیله  قلمی رنگدانه ها  به قشای میانی پوست لب تزریق شده و باعث رنگ گرفتن لب ها می گردد. برخی افراد فقط اینکار را برای دور لب همانند خط لب انجام می دهند و برخی برای کل لب. همچنین به دلیل اینکه رنگ دانه ها به غشای میانی تزریق می شود بعد از مدتی نیاز به ترمیم دارد.

برگزاری کلاسهای آموزشی

میکروبلیدینگ لب