لب

خدمات زیباسازی لب در سالن زیبایی متین

 

فیبروز رژ و خط لب

آرایش و زیبایی لب

میکروبلیدینگ، فیبروز رژ و خط لب

در میکروبلیدینگ لب بوسیله  قلمی رنگدانه ها  به قشای میانی پوست لب تزریق شده و باعث رنگ گرفتن لب ها می گردد. برخی افراد فقط اینکار را برای دور لب همانند خط لب انجام می دهند و برخی برای کل لب. همچنین به دلیل اینکه رنگ دانه ها به غشای میانی تزریق می شود بعد از مدتی نیاز به ترمیم دارد.

برگزاری کلاسهای آموزشی

میکروبلیدینگ لب

جدیدترین دوره ها