به طور ساده، پلیمرهای پودر قوی‌تر از پلیمرهای موجود در ژل لاک هستند، و بنابراین، مانیکور دیپ به طور کلی عمر طولانی‌تری خواهد داشت.  اگر به درستی از آن مراقبت شود تا پنج هفته دوام خواهد داشت.