در ست کامل امبره شامل، گرادیان رنگ با استفاده از پودر اکریلیک روی نوک ها یا ناخن های طبیعی ایجاد می‌شود. سپس طول، سوهان، باف، شکل و روکش ژل شفاف.