با توجه به خدمات ملی مشاغل، هیچ الزامات مشخصی برای آرایشگر شدن وجود ندارد. در برخی موارد شما می توانید به سادگی در حین کار  آرایشگری را یاد بگیرید، شاید در یک سالن محلی به عنوان دستیار عمومی شروع کنید. اما مسلماً برای حرفه‌ای شدن و و اعتماد بیشتر مشتریان نیاز به گذراندن دوره‌های تخصصی آرایشگری دارید.