رایج‌ترین راه برای آموزش به عنوان آرایشگر این است که مسیر کارآموزی را طی کنید. می‌توانید انتخاب کنید که در دانشگاه و کلاسهای تخصصی شرکت کنید و سپس یک سالن برای کسب تجربه عملی پیدا کنید، یا می‌توانید مستقیماً به یک سالن زیبایی بروید و فقط آموزش های حضوری داشته باشید.