قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی با بیماری‌های دستگاه تنفسی فوقانی، آسم شغلی و در برخی مطالعات، سرطان ریه مرتبط است. عوارض تنفسی به آمونیاک موجود در رنگ مو و فرمالدئید موجود در بسیاری از درمان‌های رایج کراتینه نسبت داده می‌شود. به همین دلیل برای پیشگیری استفاده از ماسک صد در صد توصیه می‌شود.